Klassiske fagbøger

19.02.21
Uge 8 står i fagbøgernes tegn.

Vi har fundet 7 titler indenfor fagbøger, som vi synes er værd at tage et nærmere kig på.

Fagbøger er kendetegnet ved at de ikke har en opdigtet historie men indeholder fagligt materiale. Fagbøger bliver ofte brugt i forbindelse med uddannelse og arbejde. 

Indeholdet af det faglige materiale kan dog godt bidrage til uenighed, men det er jo også en vej til uddannelse og viden.

"Frk. Jensens kogebog" af Kristine Marie Jensen

For mange er Frk. Jensens kogebog, præcis den kogebog, som man går til, når ens livret skal laves eller julemaden sikres. Boger er en gamle sag fra 1901 og stadig et opslag værd, hvis inspirationen mangler i køkkenet. Det er nok kogebogen, som kan give løsningen på det meste i køkkenet - endda selvom der ikke er billeder i bogen.

Du skal kigge i den for at finde de gode gamle opskrifter og lige fra boges første udgivelse, så har den været en stor hjælp i danske køkkener. Bogen er genial i sin enkelhed, og den er omfattende og praktisk.

Boller i Karry opskriften er med og bogen er vokset med tiden og er nu en tyk sag på ca. 555 sider, men i et let forståligt nudansk.

Chutney af blommer, tomat og æble. Løber dine tænder ikke lidt i vand? Forlaget hævder at den er en af de mest sælgende bøger i Danmark. Fordi at vi madglade? – ja det kan godt passe!

"En kort historie om tid" af Stephen Hawking

I denne klassiker: "En kort historie om tid" af Stephen Hawking, kan du læse om fascinerende teorier, om hvad der styrer universet og om hvad atomer og quarker er for interessante størrelser. På en begribelig måde beskrives det næsten ubegribelige og man kan ikke undgå at lære noget af, hvad videnskabsmænd har fundet frem til og vil undersøge.

Universets oprindelse er en del af kosmologien og ved at læse bogen får man indblik i nogle af de ting, som vi kan sige om de store afstande og de mange stjerner, som der findes - både dem vi kan se og de som er usynlige for vort øje.

Der er selvfølgelig stadig uafklarede spørgsmål, men bogen giver et fint grundlag til at gå endnu mere i dybden med universets gåder.

"Det kommunistiske manifest" af Karl Marx og Friedrich Engels.

Et Manifest som har berørt verden, som intet andet, er det som Karl Marx og Friedrich Engels skrev. 

Når man læser de 44 sider i dag (Udg. ved Torben Weinreich 1978) så er det klare og enkle pointer, som de gerne præsenterer om hvilken kamp de vil kæmpe som kommunister. De brugte nogle argumenter, som man naturligvis kan diskutere.

Den "naturlige udvikling" (er kommunisme) og at al privat ejendomsret er på bekostning af andres velfærd. Bogen er en klassiker, da værket og bevægelsen som blev til, fik indflydelse på vores samfundsorden.

Der blev revolution i verden og læser man værket og sætter sig ind de fattiges vilkår så forstår man: "(revolutionen..) Ved den har arbejderne kun deres lænker at miste. Men de har en verden at vinde!"

Det kommunistiske manifest gav mange indirekte forandringer, som fx de fagforeninger og de arbejdstider som mange har i dag. Skattesystemet og fordeling af de fælles goder som fx den danske natur (strandretten og statsskove)

På biblioteket har vi alle de politiske partiprogrammer, og de har eller deres interessante sider.  

Friedrich Nietzsche - "Moralens oprindelse"

Introduktion til Nietzsches Zur Genealogie der Moral (Moralens oprindelse) -  er en af det nittende århundredes centrale filosofiske tekster, hvor Friedrich Nietzsche(1844-1900) gør op med moralbegrebet, samt et studie i moralens ophav og værdien af moral som sådan i et samfund.

Selv skrev han i Ecce Homo: "De tre afhandlinger, som denne genealogi består af, er i henseende til udtryk, hensigt og overraskelseskunst måske det uhyggeligste, der hidtil er blevet skrevet."

I bogen præsenterer Nietzsche det såkaldte slaveopgør i moralen. Det fremstiller kristendommen som konsekvensen af andre menneskers følelse af hævnagtigt mindreværd og svage drifter. Så snart man ikke takker ja til livet, siger man nej og dermed presser man sine omgivelser ind i livsfornægtelsens evangelium. Derfor bliver der også dykket ned i skyldfølelsens historie, da den er starten på den selvcensur der får en til at hylde religionens livstrætte værdier.

"Moralens oprindelse" er Nietzsches opfordring til at vælg livet!

 "Arternes oprindelse"  Charles Darwin

Da Arternes oprindelse blev udgivet i 1859 skabte det en storm af kontroverser- Darwins teori er, at arter stammer fra andre arter ved en gradvis evolutionær proces – og at sandsynligheden for at overleve som art, bliver øget ud fra grundtanken om at – kun den bedst egnede overlever (”the survival of the fittest”).

Darwins bidrag til den moderne videnskab, er altafgørende for, hvordan vi ser verden i dag - og næsten umulig at evaluere. Alle med interesse for biologi og for verdens evolution bør læse Arternes oprindelse.

Bogen regnes for det vigtigste bidrag til biologien i videnskabens historie.

"Flora Danica" – flere udgiver – fra 1761 – 1883

Flora Danica er et af verdens mest ambitiøse værker om planternes rige. Sat i verden af Frederik V og gennem intet mindre end 122 år skabt i samarbejde mellem videnskabsfolk, kobbertrykkere og tegnere. Tusindvis af blomster, alger, mosser og svampe blev tegnet og trykt til et enestående værk om kongeriget Danmarks vilde natur.

Første hæfte udkom i 1761 og det sidste i 1883. Værket består af 18 bind fordelt i 54 hæfter. Med de 3240 håndkolorerede tavler er Flora Danica verdens største farveflora.

Målet med værket, da Frederik V sætte det i gang var, at man gennem kendskab til de vildvoksende planter kunne udnytte de lokale ressourcer optimalt til gavn for kongerigets økonomi.

I starten tog udgiverne rundt i Danmark og indsamlede oplysninger om de planter, der fandtes. Efterhåndende som årene gik, blev det vanskeligere for udgiverne at finde planter, men i takt med at hæfterne udkom og interessen steg, blev der indsendt fund til udgiverne.

Henning Knudsen fra Statens Naturhistoriske Museum skriver i ”Fortællingen om Flora Danica” om de videnskabsfolk, tegnere og kobberstikkere, der skabte værket. Du kan også finde 250 plancher i bogen.

En komplet samling af hæfterne ses sjældent. En lille del af hæfterne er at finde på de danske biblioteker. Bogen af Henning Knudsen kan du finde på ereolen

"Saxos Danmarkshistorie"

Saxo, Saxo Grammaticus, ca. 1160-efter 1208, dansk historieskriver, forfatter til Gesta Danorum (latin 'Danernes bedrifter'), det berømteste litteraturværk fra dansk middelalder.

Saxos Danmarkshistorie indeholder en rigdom af sagn, digte, gode historier og egentlig historieberetning.

Første halvdel af Gesta Danorum er fyldt med, hvad Saxo kunne samle om det hedenske Nordens guder og helte. Saxo tolker guderne som mennesker med visse overnaturlige evner og fletter dem ind i den kronologisk fremadskridende fortælling; alt, hvad der kan gøres dansk, bliver dansk. Blandt Saxos kendteste figurer er den jyske kongesøn Amled, udødeliggjort af Shakespeare i tragedien Hamlet, Uffe hin Spage, det tragiske elskerpar Hagbard og Signe og kong Frode Fredegod, som Saxo gør til et nordisk modstykke til kejser Augustus på Jesu tid.

I anden halvdel af værket når senantikkens romerske statsreligion, kristendommen, til Danmark, og Saxo skildrer, hvordan danskerne lidt efter lidt og nærmest af egen drift bliver omvendt. Parallelt med den nationale selvstændighed i verdslige anliggender arbejdes der på at skabe en national kirke, og højdepunktet kommer for Saxo, da der i 1103 oprettes et selvstændigt nordisk ærkebispedømme med sæde i Lund, og Danmark dermed løsrives fra tysk kirkelig overhøjhed. Blandt Saxos helte i denne del af værket er Knud 2. den Store med sit vidtstrakte vikingekongedømme og Valdemar 1. den Store, der klogt rådgivet af sin ven Absalon og hans bror Esbern Snare gjorde en ende på borgerkrigene i Danmark og nedkæmpede de vendiske sørøvere.

I middelalderen fik Saxos værk ikke den gennemslagskraft i udlandet, som han vel havde håbet på, men det prægede dansk historieskrivning og blev forkortet og bearbejdet i Saxokompendiet fra ca. 1345. Der er kun bevaret brudstykker af middelalderlige Saxohåndskrifter, bl.a. fire blade af Saxos egen kladde, det såkaldte Angersfragment. Med Christiern Pedersens trykte udgave fra Paris 1514 opnåede Saxo europæisk berømmelse, og humanisten Erasmus af Rotterdam roste hans sprog og stil.

Siden Anders Sørensen Vedels oversættelse fra 1575 har det været følt som en national opgave at gøre Saxo tilgængelig på dansk, og blandt de i alt seks trykte oversættelser til dansk er fx Grundtvigs (1818-22) blevet til som en reaktion på tabet af Norge i 1814. Størst folkelig popularitet har Fr. Winkel Horns oversættelse (1898) med illustrationer af Louis Moe opnået. I 2000 udkom en nyoversættelse af Peter Zeeberg (f. 1957), den første i næsten 100 år. En ny tekstkritisk udgave af Saxos originaltekst etableret af Karsten Friis-Jensen udkom 2005.

Friis-Jensen, Karsten: Saxo i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 22. februar 2021 fra Den store danske

Tags
Materialer