Ordensregler

Biblioteket er til for alle

Ved ophold på biblioteket skal du udvise hensynsfuld adfærd, respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet.

  • Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket
  • Det er ikke tilladt at indtage øl, spiritus og rusmidler på biblioteket
  • Det er ikke tilladt at sniffe/bruge inhalanter på Bibliotekerne
  • Hunde må ikke medbringes på biblioteket
  • Tyveri eller forsøg på tyveri anmeldes til politiet
  • Medbragt mad kan nydes ved cafébordene eller i områder anvist af personalet.   
  • Affald skal lægges i de opstillede skraldespande
  • Ryd op efter dig ved brug af børnebibliotekets legetøj - det lærer børnene også af
  • Du skal følge de særskilte retningslinjer for brug af internet
  • PC'er og andet udstyr i børneområdet er forbeholdt børn under 16 år

Overtrædelse af reglementet samt regler i politivedtægten medfører påtale samt eventuel bortvisning og politianmeldelse.