Klassikere

01.02.21
Fra uge 5 til og med uge 12 sætter Halsnæs Bibliotekerne fokus på klassikere. Følg med her på hjemmesiden, bibliotekets facebookside og instagram.

Begrebet ”klassiker” blev oprindeligt brugt om antikke kunstværker og forfattere, som man fandt det vigtigt at bevare og studere. Begrebet er over tid blevet opblødt på flere måder, til i højere grad at lægge vægt på originalitet end det ”mønsterværdige”, og et værk behøver ikke længere at være fra en fjern fortid for at opnå klassikerstatus.

I dag bruges begrebet ”klassiker” ikke kun om kunst og litterære værker, men også om film, musik og design.

”En kunstnerisk eller håndværksmæssig frembringelse der regnes for at være af høj og varig kvalitet eller for at være typisk repræsentant for en bestemt genre eller stilart.” (Den Danske Ordbog)

3 kvaliteter der kan bruges til at indkredse en klassiker:

  • At værket er tidløst – det vedbliver at fremstå moderne
  • Omhandler eksistentielle problemstillinger - det rammer nerven i det ”at være menneske”
  • Det er nyskabende – værket er banebrydende og stilskabende for genren

Følg med her på hjemmesiden, bibliotekets facebookside og instagramprofil, hvor vi i den kommende tid sætter fokus på klassikere fra litteraturens, tegneseriernes, filmens og musikkens verden. Både klassiske klassikere, nye klassikere og individuelle klassikere.

Følg med på bibliotekets facebookside >>

Følg med på bibliotekets instagramprofil >>

Det kongelige Bibliotek: Hvad er en klassiker?

En klassiker er et litterært værk, der på tværs af tiden, og hen over landegrænser, formidler en erfaringsdannende kunstnerisk oplevelse.

Væsenskriterier

Det litterære værk skal i sig selv besidde:

  • Universalitet og almengyldighed. Med universalitet forstås et litterært værks evne til på tværs af grænser i tid og rum at formidle en erfaringsdannende kunstnerisk oplevelse.
  • Transhistorisk rækkevidde. Ved transhistorisk rækkevidde forstås værkets evne til at tale ud over sin tid.
  • Kompleksitet og sluttethed. Ved disse forstås de egenskaber der inden for den angelsaksiske New Criticism blev identificeret med ”litterær kvalitet”.

Funktionskriterier

Værket skal opfylde udvælgelseskrav som er rettet mod dets efterliv og besidde:

  • evne til til stadighed at fascinere, overraske, forundre og fornøje nye læsere
  • evne til at bringe en tradition videre til kommende slægter
  • evne til at inspirere nye forfattere til fornyet digterisk inspiration og
  • evne til fortsat at udfordre forskningen

Læs mere om definitionen af en litterær klassiker på det Kongelige Biblioteks hjemmeside >>

Tags