Låneregler

Er du registreret som bruger på et af disse biblioteker, bliver du automatisk oprettet som bruger i de andre: Allerød, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommunes biblioteker.
For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være registreret som bruger. Dit lånernummer (CPR-nummer) og din pinkode er din indgang til din lånerstatus samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.
Sådan bliver du registreret som bruger

Du kan møde personligt op for at blive registreret som bruger, eller du kan oprette dig selv via NemID, her på hjemmesiden. Sundhedskortet er dit lånerkort. Kortet er personligt og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer m.m.

Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket, for at få det spærret.

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sundhedskort. 

Hvor længe kan jeg låne?

Lånetiden er normalt 1 måned, og det er gratis at låne. Film og enkelte andre materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede lån jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 13.

Hvordan holder jeg styr på, hvornår jeg skal aflevere?

Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på bibliotekets hjemmeside - på "Min konto". Hvis du ønsker det, kan du, på sms eller e-mail, modtage en påmindelse om aflevering.

SMS samt mail service

3 dage før du skal aflevere modtager du en SMS, hvis du har valgt at modtage en påmindelse. Du skal venligst læse SMS beskederne grundigt.

Går der noget teknisk galt med at modtage eller sende SMS'en, er det stadig dit eget ansvar at aflevere til tiden.


Aflevering af bøger lånt på andre biblioteker

Halsnæs Bibliotekerne tilbyder som en service til Bibliotekernes brugere at modtage materialer som er lånt på et andre biblioteker i Danmark. Materialerne videresendes via den nationale kørselsordning. Vær opmærksom på, at materialet først registreres afleveret når det når frem til det långivende bibliotek og at benyttelse af ordningen sker på lånerens eget ansvar. Halsnæs Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for påløbne gebyrer eller bortkomne materialer.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret afhænger af, hvor meget lånetiden er overskredet. For flere materialer med samme afleveringsdato, skal du kun betale ét gebyr. Husk, at for sent afleverede bøger, der er lånt på samme dato, skal afleveres samtidigt, hvis de ikke skal udløse gebyr ad flere omgange.

Hvis du ikke har afleveret til tiden, sender biblioteket en hjemkaldelse 8 dage efter låneperiodens udløb. Hvis du stadig ikke får afleveret eller fornyet materialet, sender biblioteket en regning 35 dage efter låneperiodens udløb. Kontakt personalet i tvivlspørgsmål.

Takster pr. 1. januar 2012

Voksne

Børn under 15 år

1. uge over tiden

20 kr.

10 kr.

2. uge over tiden

60 kr.

20 kr.

3. uge over tiden

80 kr.

60 kr.

4. uge over tiden

100 kr.

80 kr.

5 uger over tiden, udskrives der regning

230 kr.

120 kr.

8. uge - ved skyldigt beløb over 1.000 kr. overgiver vi sagen til Inkasso

   
 
Sådan reserverer du

Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse på biblioteket. Vær opmærksom på, at nogle biblioteker har et loft over, hvor mange reserveringer du kan foretage.
Du modtager besked fra biblioteket via e-mail, sms eller pr. brev, når materialet er klar til afhentning.
Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Sådan fornyr du

Såfremt materialet kan fornys, så er det muligt at gøre det inden når der er mindre end 7 dage til det skal afleveres.

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.
Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Vær opmærksom på, at nogle biblioteker kan have begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornys samt, at visse materialer ikke kan fornys. På Halsnæs bibliotekerne kan man højst forny 3 gange. Fjernlånte materialer kan ikke altid fornys og højest en gang i de tilfælde, hvor der ikke er kø på det.

 

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der måtte være opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af lånte materialer.

Kontakt personalet inden lånetiden udløber, så vi kan finde en erstatningspris på materialet.
Bortkommet materiale som du har erstattet kan ikke efterfølgende blive refunderet, selvom du finder det igen.
Erstatningsprisen er den gældende dagspris plus prisen for klargøringen af materialet. Erstatningsprisen på materialer lånt fra andre biblioteker fastsættes af det långivende bibliotek. Er kostpris ukendt, har biblioteket fastsat vejledende erstatningspris.

Vejledende erstatningspriser, når MARC-pris mangler:

Materialetype Erstatningspris
Bog, børn 225 kr.
Bog, voksen 350 kr.
CD-bokssæt (pr. cd) 120 kr.
E-bogslæser 1500 kr.
Film (DVD) 1000 kr.
Kassettebånd 250 kr.
Lyd-CD 500 kr.
Lyd-MP3 500 kr.
Spil/Wii/X-box 1200 kr.
Bog + AV-sprogkurser 550 kr.
Tegneserier 150 kr.
LP 200 kr.


Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden, både i det fysiske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc’ere samt følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.
Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Skyldige beløb kan overgå til inkasso.

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)