Studiepladser

Få ro til til fordybelse og koncentration på biblioteket

På Hundested Bibliotek er der indrettet en studiecelle med 2 borde. 

Du er velkommen til at tage din bærbare med og også at sætte dig andre steder, f.eks. i den lyse og rolige avislæsesal på 1. etage.

Det er muligt at holde et møde i vores studiecelle hvis I er 2 personer.