Studiepladser

Få ro til til fordybelse og koncentration på biblioteket

På Hundested Bibliotek er der indrettet to særlige studieceller med en pc i hver.

Du er selvfølgelig også velkommen til at tage din bærbare med og sætte dig andre steder, f.eks. i den lyse og rolige avislæsesal på 1. etage.