Opret bruger

Lav en profil for:

Opret bruger

Opret bruger

For at kunne bruge biblioteket og vores faciliteter - både de digitale samt fysiske - skal du være oprettet som bruger.

Bliv oprettet som bruger på flere måder:

  • Du kan oprette dig selv med dit MitID, på vores hjemmeside (tryk på log ind)
  • Mød personligt op på biblioteket og husk at medbringe dit sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis).

Du vælge selv en 4-cifret pinkode, som du kan huske

Er du under 18 år skal dine forældre/værge udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket, som du kan få udleveret i ekspeditionen.

Opret bruger med MitID