Ordensreglement

Biblioteket er til for alle

Ved ophold på biblioteket skal du udvise hensynsfuld adfærd, respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet.

  • Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket
  • Det er ikke tilladt at indtage øl, spiritus og rusmidler på biblioteket
  • Det er ikke tilladt at sniffe/bruge inhalanter på Bibliotekerne
  • Du må ikke medbringe din hund på biblioteket
  • Tyveri eller forsøg på tyveri bliver anmeldt til politiet
  • Medbragt mad kan du nyde ved cafébordene eller i områder anvist af personalet.   
  • Affald skal lægges i de opstillede skraldespande
  • Ryd op efter dig ved brug af børnebibliotekets legetøj - det lærer børnene også af

Overtrædelse af reglementet samt regler i politivedtægten medfører påtale samt eventuel bortvisning og politianmeldelse.