Privatlivspolitik

Vi passer godt på dine personlige oplysninger på Halsnæs Bibliotekerne

Databeskyttelsesforordningen fortæller at vi skal informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Halsnæs bibliotekerne er dataansvarlig for de personoplysninger om dig, som vi benytter i biblioteket. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Hvad brug vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets eRessourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i Halsnæs Bibliotekernes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Halsnæs Bibliotekernes hjemmeside, bibliotekerne.halsnaes.dk, indsamler vi også oplysninger om din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, du har klikket på. Disse oplysninger bliver anonymiseret og benyttet af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, bliver slettet automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

Hvis du ønsker at blive slettet som bruger på biblioteket før der er gået tre år, skal du henvende dig personligt på biblioteket. og det kræver at du ikke har nogen gæld eller udlån.
 

Misbrug, udskrift af din registrering og klageadgang

Du kan altid bede om at få en udskrift, der viser, hvilke data vi har registreret på dig. Henvend dig til personalet eller skriv til bibliotekerne@halsnaes.dk

Opdager du, at dine data bliver misbrugt af andre, skal du straks give biblioteket besked. Vi har så mulighed for at spærre dt lånerkort i bibliotekssystemet Cicero og undgå yderligere misbrug.

Det kræver blot at du henvender dig til personalet med din anmodning.

Mener du ikke, vi bruger og opbevarer dine data på tilfredsstillende vis, kan du til enhver tid henvende dig direkte til biblioteket, eller Halsnæs Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på dpo@halsnaes.dk. Husk at skrive til Kommunen via din digitale postkasse.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Bruger du bibliotekets PC’er eller trådløst netværk?

Bruger du bibliotekernes PC’er, har vi sikret dem så godt som overhovedet muligt. Men hacking handler også om din adfærd. Vi kan derfor ikke garantere, at du ikke kan blive udsat for misbrug af dine data på bibliotekets PC’er.

Vær kritisk, når du bruger computere i det offentlige rum.

For at give så mange brugere som muligt adgang til at bruge alle programmer og apps, er den trådløse gæsteadgang hos Halsnæs Kommune ikke krypteret, og den er at betragte som et åbent usikret hotspot. Det betyder, at data kan blive læst af andre. Det er derfor dit eget ansvar at sikre dine data.

Vær dog opmærksom på hvordan du sender data på nettet. Hvis du sender data på ubeskyttede websider ("http://" adresser), kan de blive læst af andre, medmindre du anvender sider med kryptering ("https://" adresser - markeret med hængelås i status linien)

Halsnæs Kommune Bibliotekerne fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader, der er forårsaget af det trådløse netværk.