Takster

Gebyr og erstatning

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune.

Du kan på hjemmesiden/min side under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke af hjemmesiden.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

 

Gebyrtakster:

Børn under 15 år

1 - 7 dage: kr. 10,-

8 - 30 dage kr. 55,-

Efter 30 dage kr. 120,-


Voksne fra 16 år

1 - 7 dage: kr. 20,-

8 - 30 dage kr. 120,-

Efter 30 dage kr. 230,-

 

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

  • Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil man få ét gebyr.
  • Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil man få ét gebyr pr. aflevering.

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.
 

Erstatninger

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 30 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få sendt en erstatning i din digitale post.

Bortkommet eller beskadiget materiale, skal du erstatte med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Dette er fordi, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Advis og hjemkaldelse på sms, e-mail eller App

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en advis 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.
 

Vi rykker kun én gang

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig bliver vist gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning.
Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.
 

Sådan betaler du

Betaling af regninger skal ske via Mit Betalingsoverblik, Netbank med MitID eller i banken. 
 

Det er vigtigt få betalt

Betaler du ikke inden betalingsfristen, vil der komme rykkergebyrer på regningen.

 

Jeg har spørgsmål til årsagen til min regning

Har du spørgsmål til årsagen til din regning, kan du kontakte Biblioteket på bibliotek@halsnaes.dk eller ringe til os på telefon 47784100

 

Jeg har spørgsmål til et rykkergebyr

Har du spørgsmål til et rykkergebyr, skal du kontakte Finans i Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk.

 

Jeg vil klage over en regning fra biblioteket?

Vil du klage over en regning fra biblioteket, skal du sende en mail til bibliotek@halsnaes.dk