Hyllingebjergstenen

8 tons lokal historie på Frederiksværk Bibliotek

En lang historie fandt sin afslutning, da Hyllingebjergstenen i oktober 2010 flyttede ind på Frederiksværk Bibliotek

En helt unik bronzealdersten, med 3000 år gamle velbevarede helleristninger, kom til syne på Hyllingebjerg et par km. vest for Liseleje i 1983.

Stenen lå fremme nogle år på Hyllingebjerg, men det blev efterhånden klart, at det unikke fund skulle beskyttes, hvis stenen skulle bevares for eftertiden. I 2001 blev stenen derfor restaureret.

Fra 2005 opbevarede Folkemuseet i Hillerød stenen i et magasin, men en gruppe entusiastiske borgere, "Hyllingebjergstenens venner", ønskede at bringe den frem i lyset, til glæde for borgere og gæster i kommunen.

Det er nu lykkedes "Hyllingebjergstenens venner", Folkemuseet i Hillerød og Bibliotekerne i Halsnæs Kommune, at realisere et projekt, som opfylder de klimamæssige og sikkerhedsmæssige krav til opbevaring af Hyllingebjergstenen. Stenen kan derfor ses i Frederiksværk Biblioteks forhal.

Hyllingebjergstenen  Hyllingebjergstenen

Stenen er placeret på et leje af sand og grus. Der er bygget en montre uden om stenen, som skal give de optimale betingelser for at opbevare og se stenen.

Projektet realiseres først og fremmest som et resultat af velvillige fondes støtte til projektet. Stenen vil kunne ses på biblioteket i de næste 5 år.

Se Anouschka Andersens film om Hyllingebjergstenen i 3 dele: