Faste tilbud

Dansk Flygtningehjælps Videnscafé

Videnscafé
Alle flygtninge kan her få hjælp af frivillige.
Tid
15:00 - 17:00
Adresse

Torvet 41
3300 Frederiksværk
Danmark

Få hjælp til blandt andet:

  • Opholdstilladelse
  • Pas
  • Skat
  • Jobsøgning
  • Jorsikringer
  • Statsborgerskab
  • Familiesammenføring
  • Banker.
  • Hele den komplicerede kommunikation med det offentlige danske system.

Henvendelser bliver ikke registreret, og medarbejderne har tavshedspligt.

Åbningstid hver torsdag kl. 15-17 på Frederiksværk bibliotek.

Tolke: Tigrinya og ukrainsk.