Organisation

Formål, ledelse og organisation

Halsnæs Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket i Frederiksværk og Hundested Bibliotek.

Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed, 2000 er det bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
Derudover stiller biblioteket aviser og tidsskrifter til rådighed, der er adgang til internet. Der er mulighed for udlån af læse- og studiearbejdspladser samt mødelokaler (gælder primært Hundested Bibliotek). Biblioteket formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Bibliotekets formål opfyldes ved at have fokus på kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed.


Udvalget for Sundhed og Kultur
Halsnæs Bibliotekerne er organiseret under Udvalget for Sundhed og Kultur. Biblioteket er en del af Skole- og Kulturforvaltningen. Du kan læse mere om Udvalgets opgaveportefølje og organisering på kommunens hjemmeside.


Organisation
Bibliotekets organisation er bygget op omkring tre tværgående indsatsområder og to basisarbejdsgrupper samt en servicefunktion.
Indsatsområderne er:

  • Digitalisering og virtuelt formidling
  • Læring
  • Oplevelse og formidling.


Ledelsen
Den daglige administrative og faglige ledelse af biblioteket varetages af bibliotekschefen. Det strategiske ledelsesniveau udgøres af bibliotekslederen, vicebibliotekslederen og afdelingslederen i samarbejde med tovholderne for indsatsområderne. Det driftsmæssige ledelsesniveau udgøres af bibliotekets tovholdere for indsatsområderne og ledelsen.


Vision og mission
Udvikling af Halsnæs Bibliotekernes tilbud og rammer skal ses i sammenhæng med Halsnæs Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2011, som bærer to overordnede visioner under overskrifterne ”Kultur i bevægelse” og ”Kultur som samler”. Kulturpolitikken sætter som mål, at bibliotekerne skal videreudvikles som lokale kultur-, videns- og læringscentre.

Formålet med Halsnæs Bibliotekerne er på den baggrund, at udviklingen af bibliotekerne baserer sig på kultur og viden i en lærings- og oplevelsesbaseret sammenhæng.

Halsnæs Bibliotekerne vil (vision):
”Være borgernes foretrukne indgang til kultur, viden og oplevelser”

…ved at (mission):
”Skabe fleksible rammer for grænseløs læring, oplevelse og fordybelse”

Det grænseløse og fleksible understøttes ved at give borgerne adgang til viden, livslang læring og oplevelser. Det grænseløse og fleksible bibliotek er ikke bundet af sted, fysiske rammer og tid, men driver opsøgende formidling såvel i som udenfor bibliotekets fysiske rammer, herunder også i det virtuelle rum.


Bag om biblioteket
Læs om bibliotekernes:

Biblioteksplan: biblioteksplan_2012-2014_2.pdf

Trivselsundersøgelse