Biblioteksloven fyldte den 5. marts 2020 100 år

20.04.21
I 2020 fyldte Biblioteksloven 100 år, og selvom det meste af forrige år gik med at forholde os til Covid-19, skal vi ikke snydes for at fejre den modne fødselar.

Halsnæs Bibliotekerne har i den forbindelse valgt at hylde det runde år, så når du i de kommende måneder støder på tallet ”100” på bibliotekerne, er det symbolet på fejringen af vores fantastiske bibliotekstilbud landet over og en hyldest til den store betydning bibliotekerne har haft som institution for dannelse, vidensbank, underholdning og lokal kultur.

Historisk set opstod der op gennem 1800-tallet en stigende interesse for litteratur og læsning, og det satte også gang i udgivelserne. Der opstod en række bogsamlinger rundt omkring, hvor det var læreren, degnen eller andre embedspersoner, der grundlagde en bogsamling efter egen smag. Visse udvalgte borgere kunne få gavn af disse samlinger, dog var der ikke alle steder i samfundet udelt begejstring for den store lyst til at tilegne sig viden, for et folk, der er meget vidende, er sværere at styre og kontrollere.

Bibliotekslovens formålsparagraf anno 1920 var, at staten skulle yde tilskud til biblioteker, der skulle udbrede ”kundskaber og almindelig oplysning”. Loven er ændret mange gange siden og den nuværende bibliotekslov er fra 2000, hvor den blev opdateret med digitale tiltag.

Med biblioteksloven blev bøgerne offentlig tilgængelige, og det blev en opgave for bibliotekarer uddannet ved statens biblioteksskole at stå for udvælgelsen af litteratur baseret på en faglig vurdering og for formidlingen ud til den brede befolkning, og sådan har det som bekendt været lige siden, dog med en markant udvikling af søgeredskaber og digitale hjælpemidler.

Stort tillykke til Biblioteksloven, og lad os sammen fejre de første 100 år ved at hylde tallet ”100” i stor stil!

Tags