Tips og tricks

Her har vi samlet nogle gode råd til, hvordan I kan strukturere jeres bogsnak og få gang i diskussionen.

Drejebog for den gode litteraturdiskussion

Generelle råd

 • Lav klare aftaler fra start - om formål og praktiske ting så som hvor skal det være og hvem gør hvad
 • Vælg en ordstyrer, der holder styr på diskussionen. Lad det gå på skift fra gang til gang. Ordstyreren sikrer, at deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen
 • Ordstyreren - eller en anden i litteraturkredsen - kan forberede sig inden mødet ved fx at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet
 • Lav en telefon- eller mailliste, så I kan kontakte hinanden om mødedatoer, afbud o.l.

Hvordan får I startet diskussionen?

 • Ordstyreren byder velkommen
 • Begynd med en hurtig runde, hvor alle bliver hørt. Lad alle komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen
 • Sådan finder I ud af, hvilke emner i bogen, der interesserer jer - og dem kan I så efterfølgende diskutere

Diskussionsspørgsmål

 • Hvad er bogens genre? Fx krimi, biografi/selvbiografi, rejseskildring - eller måske en blanding af forskellige genrer?
 • I hvilken tid og på hvilket sted udspiller fortællingen sig? Er tid og sted vigtige for fortællingen - hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad er bogens tema/temaer? Hvilke emner tager bogen op?
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Holder historien? ’Hænger bogen sammen’?
 • Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/hovedpersoner?
 • Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
 • Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
 • Miljøet i romanen - er det godt beskrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
 • Har fortællingen relevans for Jer?
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
 • Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?

Hvor kan I får inspiration til læseoplevelser?

 • Få gode læsetips hos personalet
 • Bliv inspireret af bibliotekernes litteraturkredssæt
 • I kan skiftes til at vælge en bog, så det bliver varieret læsning
 • Læs filmatiserede bøger og se filmen sammen (evt. på bibliotekerne efter aftale eller via Filmstriben)
  Oversigt over filmatiserede bøger på Filmstriben >>
 • Læs en bog, som kan være udgangspunkt for en litterær udflugt

Brug online værktøjer som: