0. - 4. klasse: Animationsfilm

Animationsfilm: lær at lave animationsfilm med appen FilmXanimation

Med ganske få rekvisitter kan elever fra 0.-4. klassetrin lære at lave små animationsfilm med et dramatisk forløb, lyd osv. som I efterfølgende vil kunne bruge til at afslutte et emne eller andet I arbejder med, eller som en del af et emneforløb i klassen.

I introduktionen vil eleverne blive præsenteret for principperne i hvordan man laver en animationsfilm, og de vil også få lov til at lave deres egne film, som vi slutter af med at se sammen. For at deltage skal I blot medbringe egne iPads med appen FilmXanimation installeret, så sørger vi for resten.

Læringsmål: Eleverne vil efterfølgende være mere bevidste om filmens og en fortællings formsprog.

Sociale kompetencer: Film er holdarbejde, og eleverne oplever at blive styrket i at samarbjede om at opnå en færdig film, der kan vises frem til klassen.

Sprog: Eleverne arbejder med at komponere en fortælling i et dramatisk forløb og tilegner sig nye begreber. Vi arbejder med spændigskurve, begyndelse, midte og slutning, lydspor osv.

Varighed: 2 timer

Sted: Frederiksværk- eller Hundested Bibliotek

Husk udfyldte indmeldelsesblanketter til de børn som skal have lavet lånerkort. 

Tilmelding: Katrine: katvi@halsnaes.dk - tlf. 47784045 eller Charlotte: chpe@halsnaes.dk - tlf. 47961517