Lokaleudlån

Det er muligt at låne lokaler til kultur- og fritidsformål i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61 i Hundested.

Hvem kan låne lokaler?

Foreninger og personer, der er hjemmehørende i Halsnæs Kommune, kan låne medborgerhusets lokaler til kultur- og fritidsformål. Du kan benytte lokalerne til møder og offentlige arrangementer.

Hvilke lokaler stiller vi til rådighed?

 • Salen (1. sal, den tidligere Byrådssal). Salen kan rumme op til 60 siddende personer og 150 stående.
 • To mindre mødelokaler (1. sal) med plads til 8 personer. Adgang sker via trappe i Billedtårnet.
 • Et større mødelokale (2. sal) med plads til 22 personer. Adgang via trappe i Billedtårnet.

Handicapadgang

Der er adgang for kørestolsbrugere på hele 1. sal. Her findes også toiletter. Handicaptoilet finder du i kælderen.

Hvornår kan jeg bruge lokalerne?

I kan bruge lokalerne:

 • Mandag - torsdag kl.  9 - 22
 • Fredag - søndag kl. 9 - 19

Bibliotekerne kan dispensere fra denne regel ved større, enkeltstående arrange­menter. Du kan ikke låne lokalerne til privat brug og man må anvende dem til bevægelses­hold. Udlån til erhvervsmæssige formål sker efter gældende takster.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan booke lokalerne via kommunens online bookingsystem, der hedder Aktiv Halsnæs. Du finder bookingsystemet på Halsnæs kommunes hjemmeside. Du skal være oprettet som bruger for at anvende systemet. På Kommunes hjemmeside kan du få oprettet et logind til Aktiv Halsnæs.

Henvend dig til Idræts­hallerne, hvis du har spørgsmål:

Booking af en hel sæson

Sæsontildeling er defineret som en fast ugentlig tid i løbet af en given sæson. En sæson løber fra 15. august til 15. juni det efterfølgende år. Ansøgning om sæsonudlån sker én gang om året. Du ansøger via kommunens lokalebookingssystem.

Kommunen annoncerer i lokalavisen og på sin hjemmeside i starten af året. Her kan du læse om ansøgningsfrister for den kommende sæson. Senest ved udgangen af april bliver der afholdt fordelingsmøde med ansøgerne til de forskellige lokaler. Du kan dog fortsat booke lokaler til enkeltstående arrangementer eller møder, hvis de er ledige.

I tilfælde af, at flere ønsker at gøre brug af det samme lokale, anvendes følgende prioriteringsrækkefølge ved tildelingen af lokalet:

 1. Kommunens egne aktiviteter
 2. Foreninger med aktiviteter i henhold til Folkeoplysnings­lovens bestemmelser
 3. Foreninger med folkeoplysende undervisning (f. eks. aften­skoler)
 4. Andre foreninger eller initiativtagere

Mødelokaler

Brugerne af mødelokalerne har adgang til anretterkøkken, såfremt Salen ikke er i anvendelse. Alternativt kan du finde en automat med kaffe, te og kakao - i stueétagen.

Salen

Der hører et lille mødelokale og et anretterkøkken til Salen. Der findes krus, kopper og kagetallerkener til 80 personer. Der er også service til mindre grupper.

Brugerne sørger selv for at holde køkkenet pænt:

 • Når du modtager/ankommer til lokalet, tømmer du opvaskemaskinen.
 • Når du forlader lokalet, sætter du den i gang,  – også selv om den ikke er fyldt op.
 • Du skal selv medbringe vasketabs til maskinen.
 • Skal den bruge salt eller afspænding, finder du det i skabet t.v. for maskinen.
 • Tør alle overflader af og efterlad køkkenet i pæn stand.

I Salen finder du lydanlæg, lærred og projektor. Du skal selv med­bringe en pc, hvis du vil bruge projektoren. Fjernbetjening til projektoren ligger i det aflåste skab på væggen. Den udleverede nøgle passer til skabet. Skærmkabel findes på væggen mellem vinduerne. Lydstik findes i nøgleskabet.

Brugeren skal rydde op og sætte borde og stole på plads efter brug. Opstillingsplan findes i lokalet.

Adgang til lokalerne

Udenfor bibliotekets åbningstid sker adgangen ske via trappen i Billedtårnet. Adgang via bibliotekets hovedindgang kan kun ske ved at bruge sit sygesikringskort, hvis personer med bevægelses­handicap skal bruge elevatoren. Du kan få nærmere vejledning hos bibliotekets personale.

Afhentning og aflevering af nøgle

Du henter og kvitterer for nøgle i  Bibliotekets betjente åbningstid. Du skal aflevere nøglen umiddelbart efter brug; enten til bibliotekets personale eller i bogindkastet til venstre for hovedindgangen.

Ønsker du yderligere oplysninger?

Har du spørgsmål eller kommentarer vedr. brug af medborgerhusets lokaler kan du kontakte biblioteksassistent Mona Andersen på tlf. 4778 4061 eller mail: moan@halsnaes.dk.