Lokaleudlån

Det er muligt at låne lokaler til kultur- og fritidsformål i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61 i Hundested.

Foreninger og personer, der er hjemmehørende i Halsnæs Kommune, kan låne medborgerhusets lokaler til kultur- og fritidsformål. Lokalerne kan benyttes til møder og offentlige arrangementer.

Her kan du læse om kulturhusets faciliteter, booking og de regler, der følger med brug af lokalerne.

Hvilke lokaler stiller vi til rådighed?

Salen (1. sal, den tidligere Byrådssal). Salen kan rumme op til 60 siddende personer og 150 stående.

To mindre mødelokaler (1. sal) med plads til 8 personer. Adgang sker via trappe i Billedtårnet.

Et større mødelokale (2. sal) med plads til 22 personer. Adgang via trappe i Billedtårnet.

Handicapadgang

Der er adgang for kørestolsbrugere på hele 1. sal. Her findes også toiletter. Handicaptoilet findes i kælderen.

Hvornår kan jeg bruge lokalerne?

Lokalerne kan bruges mellem kl. 9-22. Bibliotekerne kan dispensere fra denne regel ved større, enkeltstående arrange­menter. Lokalerne udlånes ikke til privat brug og må ikke anvendes til bevægelses­hold. Udlån til erhvervsmæssige formål sker efter gældende takster.

Hvordan kommer jeg i gang?
Lokalebooking foretages via kommunens online bookingsystem, Aktiv Halsnæs. Du finder Aktiv Halsnæs på www.halsnaes.dk under ’Kultur og Turisme’. Du skal være oprettet som bruger for at anvende systemet. På Kommunes hjemmeside kan du også få oprettet et logind til Aktiv Halsnæs, Henvend dig til Idræts­hallerne, hvis du har spørgsmål.

Tlf. 47725307 lok. 10 i tids­rummet kl. 8-14 eller mail: hebc@halsnaes.dk

Booking af en hel sæson

Sæsontildeling er defineret som en fast ugentlig tid i løbet af en given sæson. En sæson løber fra 15. august til 15. juni det efterfølgende år. Ansøgning om sæsonudlån sker én gang om året. Du ansøger via kommunens lokalebookingssystem. Du finder bookingsystemet på www.halsnaes.dk under: Kultur og turisme " Foreninger " Lån af lokaler.

Kommunen annoncerer i lokalavisen og på sin hjemmeside i starten af året. Her kan du læse om ansøgningsfrister for den kommende sæson. Senest ved udgangen af april afholdes fordelingsmøde med ansøgerne til de forskellige lokaler. Du kan dog fortsat booke lokaler til enkeltstående arrangementer eller møder, hvis de er ledige.

I tilfælde af, at flere ønsker at gøre brug af det samme lokale, anvendes følgende prioriteringsrækkefølge ved tildelingen af lokalet:

  1. Kommunens egne aktiviteter
  2. Foreninger med aktiviteter i henhold til Folkeoplysnings­lovens bestemmelser
  3. Foreninger med folkeoplysende undervisning (f. eks.    aften­skoler)
  4. Andre foreninger eller initiativtagere

Mødelokaler

Brugerne af mødelokalerne har adgang til anretterkøkken, såfremt Salen ikke er i anvendelse. Alternativt er der adgang til bibliotekets læsesal uden for normal åbningstid. Her findes en automat med kaffe, te og kakao.

Byrådssalen Hundested Bibliotek

Salen

Der hører et lille mødelokale og et anretterkøkken til Salen. Der findes krus, kopper og kagetallerkener til 80 personer. Herudover findes service til mindre grupper.

Brugerne sørger selv for at holde køkkenet pænt. Opvaske­maskinen tømmes af den, der modtager lokalet. Husk at sætte den i gang, når du forlader lokalet – også selv om den ikke er fyldt op. Medbring selv vasketabs til maskinen. Skal den bruge salt eller afspænding, findes det i skabet t.v. for maskinen.

I Salen findes lydanlæg, lærred og projektor. Du skal selv med­bringe en pc, hvis du vil bruge projektoren. Fjernbetjening til projektoren ligger i det aflåste skab på væggen. Den udleverede nøgle passer til skabet. Skærmkabel findes på væggen mellem vinduerne. Lydstik findes i nøgleskabet.

Det påhviler brugeren at rydde op og sætte borde og stole på plads efter brugen. Opstillingsplan findes i lokalet.

Adgang til lokalerne

Udenfor bibliotekets åbningstid sker adgang via trappen i Billedtårnet. Adgang via bibliotekets hovedindgang kan kun ske ved at bruge sit sygesikringskort, hvis personer med bevægelses­handicap skal bruge elevatoren. Du kan få nærmere vejledning hos bibliotekets personale.

Afhentning og aflevering af nøgle

Du henter og kvitterer for nøgle i bibliotekets betjente åbningstid - se tiderne her. Nøglen afleveres umiddelbart efter brug; enten til bibliotekets personale eller i bogindkastet til venstre for hovedindgangen.

Ønsker du yderligere oplysninger?

Har du spørgsmål eller kommentarer vedr. brug af medborgerhusets lokaler kan du kontakte biblioteksassistent Mona Andersen på tlf. 4778 4061. Du kan også sende en mail til moan@halsnaes.dk

Folder om Halsnæs Medborgerhus kan læses og downloades som PDF via issuu her.