Infomedia - Mediearkiv

Adgang
Adgang fra biblioteket
Danmarks største online artikeldatabase dækker danske medier i digital fuldtekstformat

Infomedias Mediearkiv indeholder artikler fra landsdækkende dagblade, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter, magasiner, resuméer af tv- og radioudsendelser, nyhedstelegrammer samt en lang række af netbaserede medier. De ældste artikler i arkivet er fra 1. januar 1990. 

Mediearkivet giver dig værktøjerne til at søge efter det indhold, som du er på udkig efter - ud fra søgeord og valg af bl.a. periode, kildegrundlag samt hvilke personer, organisationer og steder artiklerne skal være tagget med.

Der er adgang til Infomedias Mediearkiv via bibliotekets publikums pc'er.