Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
For voksne

Hvad skal der til for at være dansk?

03.09.19
Debatmøde med Ida Auken og Tarek Ziad Hussein

Den britiske sociolog Anthony Giddens påpeger, at skabelsen af identitet er en refleksiv proces, hvilket han beskriver således:
”vi er ikke, hvad vi er, men hvad vi gør os selv til”. 

Andre vil hævde kærlighed til modersmålet og tilhørsforholdet til fædrelandet, som grundlaget for dannelse af dansk identitet. 

Debatten er derfor en kamp mellem forskellige måder at anskue verden på. Danskhed handler således ikke blot om holdninger til virkeligheden, men også om hvorledes divergerende ideologiske holdninger strides og kan manifestere sig og få sociale og institutionelle konsekvenser i den konkrete virkelighed.

Ida Auken og Tarek Ziad Hussein giver med henholdsvis bøgerne ”Dansk” og ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim” et frisk bud på identitetsdebatten fra både en gammel og nydansk synsvinkel. 

Ida Auken:
Ud over at være uddannet teolog og medlem af Radikale Venstre med ordførerposter for klima, energi, miljø, erhverv og IT, er Ida Auken forfatter til bøgerne "Jesus går til filmen" og "Dansk". Bogen "Dansk" handler om, hvad det vil sige at være dansk i den tid, vi lever i nu. Heri slår hun også fast, at de danske værdier må tilbage, og at vi skal stoppe med at undertrykke vores egen kultur.


Tarek Ziad Hussein:
Tarek er debattør/forfatter og har de seneste år engageret sig i den offentlige debat senest med debutbogen ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”, som udkom i 2018. Han holder fast på at være en almindelig ung dansk muslim, som åbent identificerer sig med sin muslimske tro og kærlighed til sit land, Danmark. Han betegner sig som en del af post-2001-generationen, som er vokset op i en polariseret debat om islam og muslimer og forsøger at rette op på den ved at give sin stemme i debatten.

Efter debatten vil det være muligt at købe Ida Aukens bog ”Dansk” og Tarek Ziads bog ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”.
 

Materialer