Om dette arrangement

Tid
15:00 - 17:00
Pris
Gratis
Target
For alle
Videnscafé

Dansk Flygningehjælps Videnscafé

07.03.24
Alle flygtninge kan her få hjælp af frivillige.

Få hjælp til blandt andet:

  • Opholdstilladelse
  • Pas
  • Skat
  • Jobsøgning
  • Jorsikringer
  • Statsborgerskab
  • Familiesammenføring
  • Banker.
  • Hele den komplicerede kommunikation med det offentlige danske system.

Henvendelser bliver ikke registreret, og medarbejderne har tavshedspligt.

Åbningstid hver torsdag kl. 15-17 på Frederiksværk bibliotek.

Tolke: Tigrinya og ukrainsk.